Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/collgel/functions.php on line 73
Collgel » Dr hab. Marzena Dominiak

COLLGEL®

Marzena Dominiak- zdjęcie

Dr hab. Marzena Dominiak, profesor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Niemcy.  

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Obrona habilitacji w 2010 na Wydziale Lekarsko-Stomatologiczny Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 2008 roku kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 01.2012 Prezes Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Posiada ponad 90 certyfikatów za kursy szkoleniowe z zakresu implantologii, regeneracji tkanek i periodontologii z renomowanych ośrodków z Polski i zagranicy (Szwajcaria, Niemcy, Stany  Zjednoczone, Włochy). Członek międzynarodowego implantologicznego ośrodka badawczego (Rheinische-Friedrich-Wilhelms University Bonn, Niemcy;  Ernst-Moritz-Arndt-Univeristy of Greifswald, Niemcy; Dentaurum®, Niemcy), doradczej Międzynarodowej Rady Naukowej Firmy Proctel&Gamble (Niemcy).  Autorka ponad 150 publikacji w krajowych i międzynarodowych periodykach naukowych, redaktor 5 książek naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym Wygłosiła ponad 150 referatów. Była organizatorem, współorganizatorem i/lub moderatorem Międzynarodowych i Krajowych Konferencji Naukowych Polsce, prowadziła liczne kursy szkoleniowe sygnowane przez Wydział Szkolenia Podyplomowego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego we Wrocławiu, CMKP, jak i firmy medyczne (np. MIP-Pharma, 3I Biomet, Quintessence Polska, Geistlich). Była kierownikiem i współwykonawcą w sumie 27 projektów badawczych, w tym 12 prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów badawczych. Członek OSIS oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.