badania1

Stan bezpośrednio po ekstrakcji zęba mądrości

 badania2

Stan po 7 dniach po operacji i aplikacji CollGel

 badania3

Opryszczka – stan po 4 dniach stosowania CollGel

 badania4

Opryszczka – stan po 6 dniach stosowania CollGel